Chuyên mục: Cải cách hành chính - Thủ tục, biểu mẫu, quy trình ISO  
Ngày đưa tin: 23/12/2016    

Văn bản

Tên văn bản

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Số tư liệu: 746/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-4-2017
Tệp đính kèm: 746/VP.pdf

----------

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 192/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 10-3-2017
Tệp đính kèm: 192/QD.pdf

----------

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 303/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 05-4-2017
Tệp đính kèm: 303/QD.pdf

----------

Đăng ký bổ sung danh mục TTHC rà soát, đơn giản hóa năm 2017

Số tư liệu: 121/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-02-2017
Tệp đính kèm: 121/VP.pdf

----------

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Số tư liệu: 49/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-01-2017
Tệp đính kèm: 49/QD.pdf

----------

Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 01/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-01-2017
Tệp đính kèm: 01/QD.pdf

----------

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Số tư liệu: 4032/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 4032/QD.pdf

----------

Quyết định Phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Số tư liệu: 1416/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 07-12-2016
Tệp đính kèm: 1416/QD.pdf

----------

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 814/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 19-7-2016
Tệp đính kèm: 814/VP.pdf

----------

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Số tư liệu: 1321/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 10-8-2016
Tệp đính kèm: 1321/VP.pdf

----------

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Số tư liệu: 1297/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 22-10-2015
Tệp đính kèm: 1297/VP.pdf

----------

Kế hoạch Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011 - 2015) và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016 - 2020)

Số tư liệu: 595/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-5-2015
Tệp đính kèm: 595/KH.pdf

----------

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Số tư liệu: 402/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28-4-2016
Tệp đính kèm: 402/QD.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
10376995
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn