Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

7. PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Tên văn bản

Tham dự lớp tập huấn "Quản lý hành vi trẻ tự kỷ" hè 2017

Số tư liệu: 230/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-7-2017
Tệp đính kèm: 230/GDTH.pdf

-----------

Phân phối áp phích "Ba phút thay đổi nhận thức" thuộc Dự án Bữa ăn học đường

Số tư liệu: 1365/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-7-2017
Tệp đính kèm: 1365/GDTH.pdf

-----------

Thông tin sách giả trên thị trường

Số tư liệu: 1357/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-7-2017
Tệp đính kèm: 1357/GDTH.pdf

-----------

Kế hoạch kiểm tra các lớp dạy TCTV từ 3-5 tuổi người DTTS và lớp tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1

Số tư liệu: 1335/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệp đính kèm: 1335/GDTH.pdf

-----------

Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 213/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-6-2017
Tệp đính kèm: 213/GDTH.pdf

-----------

Hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 1144/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-6-2017
Tệp đính kèm: 1144/GDTH.pdf

----------

Thông báo tài liệu BDTX cấp tiểu học

Số tư liệu: 1136/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-6-2017
Tệp đính kèm: 1136/GDTH.pdf

----------

Thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên dạy các lớp tập nói tiếng Việt trong hè cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1

Số tư liệu: 190/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-5-2017
Tệp đính kèm: 190/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn công tác BDTX cho giáo viên và cán bộ quản lý trường tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1064/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-5-2017
Tệp đính kèm: 1064/GDTH.pdf

----------

Họp về công tác chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học

Số tư liệu: 179/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-5-2017
Tệp đính kèm: 179/GDTH.pdf

----------

Cử giáo viên tham dự tập huấn quản lý hành vi trẻ tự kỷ

Số tư liệu: 167/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 167/GDTH.pdf

----------

Tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy các lớp tập nói tiếng Việt trong hè cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1


Số tư liệu: 163/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 163/GDTH.pdf

----------

Sử dụng tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 921/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2017
Tệp đính kèm: 921/GDTH.pdf

----------

Tổ chức dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 trong hè 2017

Số tư liệu: 897/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-5-2017
Tệp đính kèm: 897/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 895/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-5-2017
Tệp đính kèm: 895/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 847/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-5-2017
Tệp đính kèm: 847/GDTH.pdf

----------

Nhận xét, đánh giá tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học

Số tư liệu: 741/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-4-2017
Tệp đính kèm: 741/GDTH.pdf

----------

Thí điểm tài liệu dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học

Số tư liệu: 726/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 726/GDTH.pdf

----------

Tổ chức triển khai Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học lần thứ 10

Số tư liệu: 725/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-4-2017
Tệp đính kèm: 725/GDTH.pdf

----------

Dạy bổ trợ tiếng Anh ở cấp tiểu học với giáo viên bản ngữ

Số tư liệu: 684/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 684/GDTH.pdf

----------

Tổ chức dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 683/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-4-2017
Tệp đính kèm: 683/GDTH.pdf

----------

Tham gia Hội giao lưu tìm hiểu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 681/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 681/GDTH.pdf

----------

Báo cáo công tác Bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học

Số tư liệu: 673/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2017
Tệp đính kèm: 673/GDTH.pdf

----------

Triển khai Chương trình tặng sữa Cô gái Hà Lan Fristi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 634/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-4-2017
Tệp đính kèm: 634/GDTH.pdf

----------

Lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 548/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-3-2017
Tệp đính kèm: 548/GDTH.pdf

----------

Xóa tên trong danh sách các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Số tư liệu: 524/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 524/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 

Số tư liệu: 523/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 523/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch phúc tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 522/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-3-2017
Tệp đính kèm: 522/GDTH.pdf

----------

Thông báo tạm hoãn lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 475/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-3-2017
Tệp đính kèm: 475/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 71/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2017
Tệp đính kèm: 71/GDTH.pdf

----------

Tham dự Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho giáo viên và học sinh tiểu học

Số tư liệu: 375/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-3-2017
Tệp đính kèm: 375/GDTH.pdf

----------

Triển khai Chương trình tặng sữa Cô gái Hà Lan Fristi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 374/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-3-2017
Tệp đính kèm: 374/GDTH.pdf

----------

Triển khai phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng"

Số tư liệu: 350/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-3-2017
Tệp đính kèm: 350/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Giao lưu "Vở sạch - Chữ đẹp" dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 232/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 232/GDTH.pdf

----------

Tham gia Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 169/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-02-2017
Tệp đính kèm: 169/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học

Số tư liệu: 132/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-02-2017
Tệp đính kèm: 132/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo về thí điểm dạy tiếng Anh tiểu học với giáo viên nước ngoài

Số tư liệu: 09/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-01-2017
Tệp đính kèm: 09/GDTH.pdf

----------

Mời tham dự Hội thảo về thí điểm dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại trường tiểu học

Số tư liệu: 07/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-01-2017
Tệp đính kèm: 07/GDTH.pdf

----------

Tập huấn ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 04/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-01-2017
Tệp đính kèm: 04/GDTH.pdf

----------

Thí điểm tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh

Số tư liệu: 02/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-01-2017
Tệp đính kèm: 02/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn bổ sung về chuyên môn trong Mô hình trường học mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 2219/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-12-2016
Tệp đính kèm: 2219/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX cho cán bộ quản lý cấp tiểu học

Số tư liệu: 2212/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 2212/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 408/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2016
Tệp đính kèm: 408/GDTH.pdf

----------

Thông báo các trường tiểu học đạt chuẩn QG đủ thời hạn 5 năm

Số tư liệu: 2113/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-12-2016
Tệp đính kèm: 2113/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Kế hoạch 6503/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Số tư liệu: 2072/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2016
Tệp đính kèm: 2072/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kì cuối học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 2068/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2016
Tệp đính kèm: 2068/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn nhập số liệu EQMS năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2062/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-12-2016
Tệp đính kèm: 2062/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức Hội Giao lưu "Vở sạch - Chữ đẹp" dành cho học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 2050/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-12-2016
Tệp đính kèm: 2050/GDTH.pdf

----------

Phối hợp, tổ chức thực hiện điều tra người khuyết tật năm 2016

Số tư liệu: 1978/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 1978/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Dạy học môn Tiếng Việt trong mô hình trường học mới"

Số tư liệu: 361/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-11-2016
Tệp đính kèm: 361/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện quy định về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1925/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2016
Tệp đính kèm: 1925/GDTH.pdf

----------

Giới thiệu bộ sách Ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học

Số tư liệu: 343/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-11-2016
Tệp đính kèm: 343/GDTH.pdf

----------

Tập huấn đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 337/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-11-2016
Tệp đính kèm: 337/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn xây dựng Thư viện đạt chuẩn, tiên tiến và xuất sắc trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1841/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-10-2016
Tệp đính kèm: 1841/GDTH.pdf

----------

Cử người tham gia Ban nghiệp vụ thư viện trường tiểu học cấp tỉnh

Số tư liệu: 323/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-10-2016
Tệp đính kèm: 323/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì I cấp tiểu học

Số tư liệu: 1834/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-10-2016
Tệp đính kèm: 1834/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1800/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-10-2016
Tệp đính kèm: 1800/GDTH.pdf

 ----------

Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 1722/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-10-2016
Tệp đính kèm: 1722/GDTH.pdf

 ----------

Chuẩn bị cho tập huấn về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1691/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-10-2016
Tệp đính kèm: 1691/GDTH.pdf

 ----------

Định hướng tổ chức thực hiện về chuyên môn cho các lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 1642/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-10-2016
Tệp đính kèm: 1642/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch làm việc và hỗ trợ chuyên môn cho các trường mở rộng VNEN

Số tư liệu: 1626/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-9-2016
Tệp đính kèm: 1626/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ở tiểu học cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1621/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-9-2016
Tệp đính kèm: 1621/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1578/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-9-2016
Tệp đính kèm: 1578/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai công tác luân chuyển sách năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1527/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-9-2016
Tệp đính kèm: 1527/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật cấp mầm non và cấp tiểu học

Số tư liệu: 1489/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-9-2016
Tệp đính kèm: 1489/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý trường tiểu học

Số tư liệu: 1285/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-8-2016
Tệp đính kèm: 1285/GDTH.pdf

 ----------

Tập huấn "Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức lớp học trong mô hình trường học mới" năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 207/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 207/GDTH.pdf

 ----------

Tập huấn báo cáo viên cốt cán PP-BTNB năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 206/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 206/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1256/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-7-2016
Tệp đính kèm: 1256/GDTH.pdf

 ----------

Tổ chức TCTV cho học sinh chuẩn bị vào học lớp 2 mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1247/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1247/GDTH.pdf

 ----------

Chuẩn bị năm học 2016 - 2017 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 1243/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1243/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học trong năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1240/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-7-2016
Tệp đính kèm: 1240/GDTH.pdf

 ----------

Trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1146/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-7-2016
Tệp đính kèm: 1146/GDTH.pdf

 ----------

Triển khai hoạt động trường học an toàn trong phòng, chống thiên tai và các rủi ro khác

Số tư liệu: 1138/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-7-2016
Tệp đính kèm: 1138/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tập huấn VNEN cho các trường tiểu học mở rộng trong năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1067/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-7-2016
Tệp đính kèm: 1067/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch kiểm tra các lớp dạy tập nói Tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1

Số tư liệu: 1065/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 30-6-2016
Tệp đính kèm: 1065/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức lớp BDTX trong hè năm 2016 cho CBQL cấp tiểu học

Số tư liệu: 1052/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-6-2016
Tệp đính kèm: 1052/GDTH.pdf

 ----------

Thực hiện phần mềm EQMS và triển khai Trường học kết nối, Quản lý dữ liệu trường tiểu học

Số tư liệu: 814/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-5-2016
Tệp đính kèm: 814/GDTH.pdf

 ----------

Phối hợp thực hiện khảo sát thực hiện đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 793/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-5-2016
Tệp đính kèm: 793/GDTH.pdf

 ----------

Dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1 trong hè 2016

Số tư liệu: 778/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-5-2016
Tệp đính kèm: 778/GDTH.pdf

 ----------

Kế hoạch thu hồ sơ quyết toán kinh phí quý II/2016 các trường tham gia Dự án VNEN

Số tư liệu: 771/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-5-2016
Tệp đính kèm: 771/GDTH.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 769/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-5-2016
Tệp đính kèm: 769/GDTH.pdf

 ----------

Học tập kinh nghiệm Mô hình trường học mới tại các tỉnh phía Bắc

Số tư liệu: 710/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-5-2016
Tệp đính kèm: 710/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 682/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-5-2016
Tệp đính kèm: 682/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam

Số tư liệu: 672/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-4-2016
Tệp đính kèm: 672/GDTH.pdf

----------

Tổ chức đánh giá định kì cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 617/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-4-2016
Tệp đính kèm: 617/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức Giao lưu các trường VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 582/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2016
Tệp đính kèm: 582/GDTH.pdf

----------

Tập huấn các hiệu trưởng trường tiểu học về mô hình VNEN

Số tư liệu: 98/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2016
Tệp đính kèm: 98/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ ba Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 562/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-4-2016
Tệp đính kèm: 562/GDTH.pdf

----------

Tham gia cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 554/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-4-2016
Tệp đính kèm: 554/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Chuyên đề "Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tiểu học"

Số tư liệu: 432/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-3-2016
Tệp đính kèm: 432/GDTH.pdf

---------- 

Hướng dẫn đánh giá 3 năm thực hiện Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam

Số tư liệu: 431/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-3-2016
Tệp đính kèm: 431/GDTH.pdf

----------

Hỗ trợ tổ chức Chung kết Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"
Số tư liệu: 416/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 416/GDTH.pdf

----------

Tham gia giao lưu và phối hợp tổ chức Chung kết Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Số tư liệu: 413/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-3-2016
Tệp đính kèm: 413/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát và thu hồ sơ quyết toán kinh phí các trường thực hiện VNEN

Số tư liệu: 409/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-3-2016
Tệp đính kèm: 409/GDTH.pdf

----------

Tập huấn cốt cán về triển khai "Trường học kết nối" và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Số tư liệu: 375/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-3-2016
Tệp đính kèm: 375/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn mở lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 355/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-3-2016
Tệp đính kèm: 355/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu các trường VNEN cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 326/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2016
Tệp đính kèm: 326/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuẩn bị mở rộng VNEN năm học 2016-2017

Số tư liệu: 325/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-3-2016
Tệp đính kèm: 325/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở rộng các trường tiểu học thực hiện VNEN

Số tư liệu: 254/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2016
Tệp đính kèm: 254/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở lớp chất lượng cao trong trường tiểu học

Số tư liệu: 253/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2016
Tệp đính kèm: 253/GDTH.pdf

----------

Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị giáo viên dạy giỏi

Số tư liệu: 64/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-01-2016
Tệp đính kèm: 64/GDTH.pdf

----------

Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại

Số tư liệu: 37/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-01-2016
Tệp đính kèm: 37/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuyên môn Mô hình trường học mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 34/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12-01-2016
Tệp đính kèm: 34/GDTH.pdf

----------

Tham gia Giao lưu tìm hiểu "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1731/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 1731/GDTH.pdf

----------

Thông báo hủy kiểm tra công tác PCGDTHĐĐT

Số tư liệu: 737/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-12-2015
Tệp đính kèm: 737/GDTH.pdf

----------

Đón Bộ GDĐT kiểm tra công tác PCGDTHĐĐT

Số tư liệu: 736/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 29-12-2015
Tệp đính kèm: 736/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề hoạt động giáo dục Thủ công-Kĩ thuật trong mô hình VNEN

Số tư liệu: 1672/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 24-12-2015
Tệp đính kèm: 1672/GDTH.pdf

----------

Gia hạn Cuộc thi video về mô hình VNEN cấp trường

Số tư liệu: 1671/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-12-2015
Tệp đính kèm: 1671/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát và thu hồ sơ quyết toán kinh phí các trường tham gia VNEN quý IV/2015

Số tư liệu: 1618/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-12-2015
Tệp đính kèm: 1618/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1617/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 16-12-2015
Tệp đính kèm: 1617/GDTH.pdf

----------

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên tiểu học về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trường học

Số tư liệu: 707/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-12-2015
Tệp đính kèm: 707/GDTH.pdf

---------- 

Hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK Tiếng Anh tiểu học trên mạng internet

Số tư liệu: 1576/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-12-2015
Tệp đính kèm: 1576/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp tiểu học

Số tư liệu: 700/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-12-2015
Tệp đính kèm: 700/GDTH.pdf

----------

Báo cáo tình hình thực hiện phần mềm phổ cập giáo dục

Số tư liệu: 1533/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 1533/GDTH.pdf

----------

Giao ban chuyên môn VNEN

Số tư liệu: 687/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 687/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề dạy học Tiếng Anh trong mô hình VNEN

Số tư liệu: 1532/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 30-11-2015
Tệp đính kèm: 1532/GDTH.pdf

----------

Mở rộng Mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1527/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2015
Tệp đính kèm: 1527/GDTH.pdf

----------

Báo cáo cuối học kì và cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 1526/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2015
Tệp đính kèm: 1526/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1468/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2015
Tệp đính kèm: 1468/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ ba Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 1423/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1423/GDTH.pdf

----------

Cuộc thi video về mô hình VNEN

Số tư liệu: 1422/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-11-2015
Tệp đính kèm: 1422/GDTH.pdf

----------

 Kiện toàn các tổ chuyên môn tiểu học cấp tỉnh

Số tư liệu: 1403/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-11-2015
Tệp đính kèm: 1403/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

Số tư liệu: 1388/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-11-2015
Tệp đính kèm: 1388/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục thể chất trong VNEN"

Số tư liệu: 1326/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-10-2015
Tệp đính kèm: 1326/GDTH.pdf

----------

 Thông báo kết quả cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 8

Số tư liệu: 1312/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-10-2015
Tệp đính kèm: 1312/GDTH.pdf

----------

 Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Âm nhạc" trong mô hình trường học mới

Số tư liệu: 651/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-10-2015
Tệp đính kèm: 651/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục đạo đức" trong mô hình trường học mới

Số tư liệu: 1304/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-10-2015
Tệp đính kèm: 1304/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn PP-BTNB năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 641/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-10-2015
Tệp đính kèm: 641/GDTH.pdf

----------

Thực hiện chuyên đề "Tổ chức lớp học trong mô hình trường học mới"

Số tư liệu: 636/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-10-2015
Tệp đính kèm: 636/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các trường tham gia VNEN

Số tư liệu: 1118/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 25-9-2015
Tệp đính kèm: 1118/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2015 - 2015

Số tư liệu: 1088/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-9-2015
Tệp đính kèm: 1088/GDTH.pdf

---------- 

Báo cáo tình hình tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 592/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-9-2015
Tệp đính kèm: 592/GDTH.pdf

----------

Triển khai mở rộng thực hiện phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Số tư liệu: 1059/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-9-2015
Tệp đính kèm: 1059/GDTH.pdf

----------

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 582/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-9-2015
Tệp đính kèm: 582/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện giảng dạy thực hành kĩ năng sống cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 989/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-9-2015
Tệp đính kèm: 989/GDTH.pdf

----------

 Hướng dẫn thực hiện giảng dạy môn Thể dục cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 983/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 983/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 982/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-9-2015
Tệp đính kèm: 982/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 543/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-9-2015
Tệp đính kèm: 543/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 545/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-9-2015
Tệp đính kèm: 545/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tạm thời dạy học môn Giáo dục lối sống lớp 5 cho các trường VNEN

Số tư liệu: 961/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-8-2015
Tệp đính kèm: 961/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học

Số tư liệu: 534/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-8-2015
Tệp đính kèm: 534/GDTH.pdf

----------

Điểu chỉnh tài liệu dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học

Số tư liệu: 952/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 952/GDTH.pdf

----------

Triển khai giáo dục ATGT cho HS tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 950/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 950/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh thời gian điều tra cập nhật, kiểm tra công nhận PCGDTH đúng độ tuổi năm 2015

Số tư liệu: 533/SGDĐT-GDTH
Ngày banh hành: 25-8-2015
Tệp đính kèm: 533/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học

Số tư liệu: 518/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-8-2015
Tệp đính kèm: 518/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị năm học 2015 - 2016 đối với cấp tiểu học

Số tư liệu: 883/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-8-2015
Tệp đính kèm: 883/GDTH.pdf

----------

 Hướng dẫn lập hồ sơ PCGDTH đúng độ tuổi năm 2015

Số tư liệu: 868/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 868/GDTH.pdf

----------

Triệu tập tập huấn phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Số tư liệu: 482/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 482/GDTH.pdf

----------

Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015 - 2016 cấp trường

Số tư liệu: 804/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 17-7-2015
Tệp đính kèm: 804/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tập huấn VNEN cho các trường tiểu học mở rộng trong năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 794/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-7-2015
Tệp đính kèm: 794/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị cho tập huấn mở rộng Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 449/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-7-2015
Tệp đính kèm: 449/GDTH.pdf

----------

Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo Mô hình VNEN năm học 2015 - 2016 cấp cụm tỉnh

Số tư liệu: 409/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 29-06-2015
Tệp đính kèm: 409/GDTH.pdf

----------

Triển khai giảng dạy thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 721/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-06-2015
Tệp đính kèm: 721/GDTH .pdf

----------

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi "Viết về Trường học mới"

Số tư liệu: 399/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 23-06-2015
Tệp đính kèm: 399/GDTH.pdf

----------

Tổ chức TCTV cho học sinh chuẩn bị vào học lớp 2 chương trình VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 596/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-05-2015
Tệp đính kèm: 596/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn nội dung BDTX cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 574/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27/5/2015
Tệp đính kèm: 574/GDTH.pdf

----------

Dạy tập nói tiếng Việt cho trẻ DTTS chuẩn bị vào lớp 1 trong hè 2015

Số tư liệu: 551/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-05-2015
Tệp đính kèm: 551/GDTH.pdf

----------

Khai thác, sử dụng thư viện câu hỏi phần mềm trực tuyến phục vụ dạy-học, kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn tiếng Anh tiểu học

Số tư liệu: 287/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 287/GDTH.pdf

----------

Tham gia Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Số tư liệu: 284/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 11-05-2015
Tệp đính kèm: 284/GDTH.pdf

----------

Thay đổi thời gian tổ chức sơ kết 01 năm thí điểm dạy "Thực hành kĩ năng sống" trong trường tiểu học

Số tư liệu: 278/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-05-2015
Tệp đính kèm: 278/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 268/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-05-2015
Tệp đính kèm: 268/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học

Số tư liệu: 468/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-05-2015
Tệp đính kèm: 468/GDTH.pdf

----------

Sơ kết 01 năm thí điểm dạy "Thực hành kỹ năng sống" trong trường tiểu học

Số tư liệu: 433/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 22-04-2015
Tệp đính kèm: 433/GDTH.pdf

----------

Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Số tư liệu: 416/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-04-2015
Tệp đính kèm: 416/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 395/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 14-04-2015
Tệp đính kèm: 395/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX tiểu học năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 388/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-04-2015
Tệp đính kèm: 388/GDTH.pdf

----------

Tổ chức triển khai Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học lần thứ 8

Số tư liệu: 389/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 13-4-2015
Tệp đính kèm: 389/GDTH.pdf

----------

Tổ chức đánh giá định kì cuối năm học cấp tiểu học

Số tư liệu: 385/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-4-2015
Tệp đính kèm: 385/GDTH.pdf

----------

Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục tiểu học và nắm tình hình thực hiện VNEN

Số tư liệu: 202/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-4-2015
Tệp đính kèm: 202/GDTH.pdf

----------

Nắm tình hình triển khai thực hiện chuyên môn Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 201/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 06-4-2015
Tệp đính kèm: 201/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch làm việc với các trường tham gia VNEN

Số tư liệu: 191/SGDDT-GDTH
Ngày ban hành: 02-04-2015
Tệp đính kèm: 191/GDTH.pdf

----------

Chuẩn bị cho tham dự kì thi giải Toán trên Internet cấp toàn quốc

Số tư liệu: 169/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-03-2015
Tệp đính kèm: 169/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 160/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-03-2015
Tệp đính kèm: 160/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Thủ công - Kĩ thuật trong VNEN"

Số tư liệu: 127/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-03-2015
Tệp đính kèm: 127/GDTH.pdf

----------

Cấp phát đĩa CD bài hát "Trường học mới sáng niềm tin"

Số tư liệu: 126/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 18-3-2015
Tệp đính kèm: 126/GDTH.pdf

----------

Thu hồ sơ quyết toán kinh phí Dự án VNEN 2014

Số tư liệu: 97/SGDĐT-GDTH   
Ngày ban hành: 06-3-2015
Tệp đính kèm: 97/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh một số quy định về cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư

Số tư liệu: 98/SGDĐT-GDTH   
Ngày ban hành: 06-3-2015
Tệp đính kèm: 98/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 229/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-3-2015
Tệp đính kèm: 229/GDTH.pdf

----------

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh an toàn giao thông với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư

Số tư liệu: 164/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-02-2015
Tệp đính kèm: 164/GDTH.pdf

----------

Tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 cho trẻ em

Số tư liệu: 148/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-2-2015
Tệp đính kèm: 148/GDTH .pdf

----------

Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 35/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 21-01-2015
Tệp đính kèm: 35/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn dạy thí điểm tài liệu Giáo dục lối sống lớp 5 các trường VNEN

Số tư liệu: 57/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 19-01-2015
Tệp đính kèm: 57/GDTH.pdf

----------

Tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT

Số tư liệu: 09/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-01-2015
Tệp đính kèm: 09/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục đạo đức trong VNEN"

Số tư liệu: 08/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-01-2015
Tệp đính kèm: 08/GDTH.pdf

----------

Kế hoạch giám sát các trường thực hiện VNEN quý IV/2014

Số tư liệu: 930/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-12-2014
Tệp đính kèm: 930/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn đánh giá định kỳ theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1679/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-12-2014
Tệp đính kèm: 1679/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn chuẩn bị mở rộng VNEN năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1678/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 26-12-2014
Tệp đính kèm: 1678/GDTH.pdf

----------

Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động năm thứ hai Dự án GPE-VNEN

Số tư liệu: 1629/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 15-12-2014
Tệp đính kèm: 1629/GDTH.pdf, DS_Khao_sat.xls

----------

Tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 903/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 10-12-2014
Tệp đính kèm: 903/GDTH.pdf

----------

Hội thảo /Tập huấn Tăng cường năng lực quản lý cho các Trường phòng GD-ĐT huyện (thị xã/TP)

Số tư liệu: 899/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 09-12-2014
Tệp đính kèm: 899/GDTH.pdf

----------

Triển khai giảng dạy mĩ thuật cấp tiểu học theo phương pháp mới

Số tư liệu: 1588/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 08-12-2014
Tệp đính kèm: 1588/GDTH.pdf

----------

Đánh giá, góp ý tài liệu Hướng dẫn học môn Tiếng Việt trong chương trình VNEN

Số tư liệu: 876/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-12-2014
Tệp đính kèm: 876/GDTH.pdf

----------

Tổ chức hội nghị mở rộng các trường tiểu học thực hiện VNEN

Số tư liệu: 864/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 864/SGDĐT-GDTH

----------

Nắm tình hình thực hiện chuyên môn Mô hình trường học mới

Số tư liệu: 863/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 863/SGDĐT-GDTH

----------

Hoãn tổ chức hội thảo công cụ hỗ trợ thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 862/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 01-12-2014
Tệp đính kèm: 862/SGDĐT-GDTH

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong VNEN"

Số tư liệu: 857/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 27-11-2014
Tệp đính kèm: 857/SGDĐT-GDTH

----------

Hội thảo công cụ hỗ trợ thống kê chất lượng giáo dục tiểu học

Số tư liệu: 858/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 28-11-2014
Tệp đính kèm: 858/GDTH.pdf

----------

Thông báo lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Số tư liệu: 826/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2014
Tệp đính kèm: 826/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung về giảng dạy môn Thể dục cấp tiểu học năm học 2014-2015

Số tư liệu: 1524/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 20-11-2014
Tệp đính kèm: 1524/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 1472/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 1472/GDTH.pdf

----------

Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, "sân chơi" trí tuệ

Số tư liệu: 1473/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 07-11-2014
Tệp đính kèm: 1473/GDTH.pdf

----------

Tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Số tư liệu: 783/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 783/GDTH.pdf

----------

Triển khai thực hiện Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học

Số tư liệu: 1459/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 1459/GDTH.pdf

----------

Tổ chức cuộc thi viết về Trường học mới VNEN

Số tư liệu: 782/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 782/GDTH.pdf

----------

Mời báo cáo viên lớp tập huấn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 781/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 781/GDTH.pdf

----------

Tập huấn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới cấp tiểu học

Số tư liệu: 777/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 05-11-2014
Tệp đính kèm: 777/GDTH.pdf

----------

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học

Số tư liệu: 776/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 04-11-2014
Tệp đính kèm: 776/GDTH.pdf

----------

Đánh giá tình hình thực hiện Dự án VNEN năm 2014 của ban QLDA trung ương

Số tư liệu: 765/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 765/GDTH.pdf

----------

Tổ chức chuyên đề "Hoạt động giáo dục Âm nhạc trong VNEN"

Số tư liệu: 764/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 31-10-2014
Tệp đính kèm: 764/GDTH.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
10290211
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn