HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Chuyên mục: Mục lục văn bản:  
Ngày đưa tin: 11/11/2014    

5. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tên văn bản

Thông báo môn thi thứ ba trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

Số tư liệu: 317/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 01-03-2019
Tệp đính kèm: 317/KTKD.pdf

-----------

Kỳ thi Olympic năm 2019 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức

Số tư liệu: 118/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-01-2019
Tệp đính kèm: 118/KTKD.pdf

-----------

Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Số tư liệu: 2496/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 04-12-2018
Tệp đính kèm: 2496/KTKD.pdf

-----------

Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Số tư liệu: 2456/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28/11/2018
Tệp đính kèm: 2456/KT&KĐ.pdf

-----------

Thay đổi ngày tổ chức Tập huấn Phần mềm CSDL ngành giáo dục và đào tạo

Số tư liệu: 415/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 09/10/2018
Tệp đính kèm: 415/KT&KĐ.rar

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1992/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 02/10/2018
Tệp đính kèm: 1992/KT&KĐ.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018 - 2019
Số tư liệu: 1983/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01/10/2018
Tệp đính kèm: 1983/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Số tư liệu: 1542/TB-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/7/2018
Tệp đính kèm: 1542/TB.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1410/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 10-7-2018
Tệp đính kèm: 1410/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1301/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 25-6-2018
Tệp đính kèm: 1301/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019

Số tư liệu: 1278/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 20-6-2018
Tệp đính kèm: 1278/KT&KĐ.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 8, 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 1277/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 20-6-2018
Tệp đính kèm: 1277/KT&KĐ.pdf
Danh sách trúng tuyển: DS.xls

-----------

Mời họp triển khai công tác đánh giá ngoài năm học 2017-2018 và các đoàn đánh giá ngoài đợt 1

Số tư liệu: 238/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 06-02-2018
Tệp đính kèm: 238/KTKD.pdf

-----------

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Số tư liệu: 2699/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 29-12-2017
Tệp đính kèm: 2699/KTKD.pdf

-----------

Tham dự cuộc họp về phương thức tuyển sinh vào lớp 10

Số tư liệu: 2558/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 11-12-2017
Tệp đính kèm: 2558/KTKD.pdf

-----------

Thông báo kết quả thi HSG THPT cấp tỉnh năm 2017

Số tư liệu: 2266/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 03-11-2017
Tệp đính kèm: 2266/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2017-2018

Số tư liệu: 2135/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 19-10-2017
Tệp đính kèm: 2135/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn bổ sung Kỳ thi chọn HSG THCS cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1874SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 15-9-2017
Tệp đính kèm: 1874/KTKD.pdf

-----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1824SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 11-9-2017
Tệp đính kèm: 1824/KTKD.pdf

-----------

Tuyển sinh vào lớp 9 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 1624/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 16-8-2017
Tệp đính kèm: 1624/KTKD.pdf
Phiếu xét tuyển: Phieu.doc
Danh sách đăng ký: danh-sach.xls

-----------

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Số tư liệu: 229/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 12-7-2017
Tệp đính kèm: 229/KTKD.pdf

-----------

Bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Tin học và thời gian nộp đơn xin phúc khảo bài thi

Số tư liệu: 1337/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệt đính kèm: 1337/KTKD.pdf

-----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018

Số tư liệu: 1336/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-7-2017
Tệt đính kèm: 1336/KTKD.pdf

-----------

Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 1189/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 12-6-2017
Tệt đính kèm: 1189/KTKD.pdf

-----------

Thông báo địa điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 986/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 17-5-2017
Tệt đính kèm: 986/KTKD.pdf

-----------

Thông báo học sinh THCS đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 805/SGDĐT-KT&KĐ    
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 805/KTKD.pdf

-----------

Thông báo học sinh THPT đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 804/SGDĐT-KT&KĐ    
Ngày ban hành: 26-4-2017
Tệp đính kèm: 804/KTKD.pdf

-----------

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Xem điểm học sinh giỏi lớp 8

Xem điểm học sinh giỏi lớp 9

Xem điểm học sinh giỏi lớp 12

----------

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018

Số tư liệu: 487/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 487/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017

Số tư liệu: 488/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 488/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Số tư liệu: 486/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 486/KTKD.pdf, Phiếu-đăng-ký.doc

----------

Xét tốt nghiệp THCS năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 485/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 22-3-2017
Tệp đính kèm: 485/KTKD.pdf

----------

Tham dự hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018

Số tư liệu: 83/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 83/KTKD.doc

----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018

Số tư liệu: 425/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 425/KTKD.pdf

----------

Điều chỉnh, hướng dẫn bổ sung kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 417/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-3-2017
Tệp đính kèm: 417/KTKD.pdf

----------

Cuộc thi Olympic Vật lý 2017 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Tổ chức

Số tư liệu: 234/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 16-02-2017
Tệp đính kèm: 234/KTKD.pdf

----------

Tổ chức học tập Qui chế thi THPT quốc gia 2017

Số tư liệu: 221/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 14-02-2017
Tệp đính kèm: 221/KTKD.pdf

----------

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Số tư liệu: 2101/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 12-12-2016
Tệp đính kèm: 2101/KTKD.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1754/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-10-2016
Tệp đính kèm: 1754/KT&KD.pdf

----------

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2016-2017

Số tư liệu: 1753/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-10-2016
Tệp đính kèm: 1753/KT&KD.pdf

----------

Mời tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 298/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 10-10-2016
Tệp đính kèm: 298/KT&KD.pdf

----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1480/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 06-9-2016
Tệp đính kèm: 1480/KT.pdf

----------

Triển khai hệ thống Quản lý trường học SMAS và VnEdu

Số tư liệu: 1467/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01-9-2016
Tệp đính kèm: 1467/KT.pdf

----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 1131/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 13-7-2016
Tệp đính kèm: 1131/KT.pdf

----------

Bổ sung nguyện vọng vào lớp 10 chuyên Tin học

Số tư liệu: 1116/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 11-7-2016
Tệp đính kèm: 1116/KT.pdf

----------

Hướng dẫn bổ sung công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016

 ----------

Số tư liệu: 1038/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28-6-2016
Tệp đính kèm: 1038/KTKD.pdf

----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 971/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 14-6-2016
Tệp đính kèm: 971/KTKD.pdf

----------

Số liệu đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2016 - 2017 tính đến hết giai đoạn 1 kết thúc vào ngày 25/5/2016 (Đăng ký nguyện vọng lần thứ I)

Tệp đính kèm: So-lieu-dang-ky.xls 

----------

Sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 806/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-5-2016
Tệp đính kèm: 806/KTKD.pdf

----------

Học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 711/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 05-5-2016
Tệp đính kèm: 711/KTKD.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016

Số tư liệu: 448/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 448/KTKD.pdf

 ----------

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2016 - 2017

Số tư liệu: 444/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-3-2016
Tệp đính kèm: 444/KTKD.pdf

 ----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2016-lần thứ nhất và tập huấn phần mềm quản lý thi

Số tư liệu: 436/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 28-3-2016
Tệp đính kèm: 436/KT&KD.pdf

 ----------

Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 1028/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 08-9-2015
Tệp đính kèm: 1028/KTKD.rar

 ----------

Triển khai thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT

Số tư liệu: 1343/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 30-10-2015
Tệp đính kèm: 1343/KTKD.pdf

 ----------

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Phạm Văn Đồng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 970/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 31-8-2015
Tệp đính kèm: 970/KTKD.doc
Don_dang_ky.doc

 ----------

Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT và nộp phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015

Số tư liệu: 909/SGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành: 14-8-2015
Tệp đính kèm: 909/KTKD.pdf

 ----------

Quyết định về việc điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 Trường THPT Phạm Văn Đồng

Số tư liệu: 747/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 03-8-2015
Tệp đính kèm: 747/QD.pdf, Danh_sach.xls

 ----------

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Phạm Văn Đồng năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 812/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 812/KTKD.pdf, Mau_don.doc

 ----------

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 811/SGDĐT-KTKĐ
Ngày ban hành: 21-7-2015
Tệp đính kèm: 811/KTKD.pdf

 ----------

Bổ sung nguyện vọng    vào lớp 10 chuyên Tin học

Số tư liệu: 687/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 16-06-2015
Tệp đính kèm: 687/KTKD.pdf

 ----------

 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2015-2016

Số tư liệu: 678/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 15-06-2015
Tệp đính kèm: 678/KTKD.doc

 ----------

 Thông báo địa điểm đặt điểm thi, chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Số tư liệu: 343/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 01-06-2015
Tệp đính kèm: 343/KTKD.pdf

----------

Thông báo địa điểm đặt hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 - 2016

Số tư liệu: 324/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 25-05-2015
Tệp đính kèm: 324/KTKD.pdf

----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2015 - lần thứ hai

Số tư liệu: 309/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 19-05-2015
Tệp đính kèm: 309/KTKD.pdf

----------

Phát thưởng năm học 2014 - 2015

Số tư liệu: 305/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 18-05-2015
Tệp đính kèm: 305/KTKD.pdf

----------

Hội nghị tổ chức các kỳ thi năm 2015 - lần thứ nhất và tập huấn phần mềm quản lý thi

Số tư liệu: 170/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 27-03-2015
Tệp đính kèm: 170/KTKD.pdf

----------

Làm chứng minh nhân dân cho học sinh, học viên các đơn vị

Số tư liệu: 121/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 16-3-2015
Tệp đính kèm: 121/KTKD.pdf

----------


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
12046803
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn