HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2017 - 2018 (NGÀY 16/5 - 19/5/2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG)
Chuyên mục: Tin giáo dục và đào tạo  
Ngày đưa tin: 09/05/2012    

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
(Kèm theo Tờ trình số…………………………)

Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, chức vụ
Nơi công tác
NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)
Trình
độ
được
đào tạo
 
 
 
Giới
 
Dân
tộc
Năm
vào
ngành
 
Số
năm trực tiếp
giảng
dạy
Số cải tiến,
SKKN
giáo trình, NCKH,
bài báo KH,
Đào tạo sau đại học
Số
năm
CSTĐ
 
HCLĐ
hoặc BK
Số phiếu đạt và tỷ lệ %
Quần
chúng
 
 
Hội
đồng
cơ sở
 
Hội
đồng
huyện
Hội
đồng
tỉnh,
Bộ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
 
ThS Đặng Ngọc Hoàng
1955
Tuy Hòa, Hải Dương
Giảng viên, Trưởng khoa
Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
 
 
Thạc sĩ
 
 
 
 
Nam
 
 
 
 
Kinh
 
 
 
 
1983
 
 
 
 
29
 
 
 
07 GT
02 NCKH
 
 
 
13 CS
8 BK tỉnh
 
- 02 HC hạng nhì
- 01BKCP
- 01 GCN GV dạy giỏi cấp toàn quốc
 
 
 
49/50
98%
 
 
 
11/12
92%
 
 
 
 
19/19
100%

Tóm tắt thành tích:
     - Thời gian tham gia công tác trong ngành giáo dục từ năm 1983 đến 2012: 29 năm.
     - Thời gian trực tiếp giảng dạy: từ năm 1983 đến 2012: 29 năm.
     - Tham gia biên soạn 07 giáo trình.
     - Tham gia nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh.
     - 13 năm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
     - Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc.
     - Khen thưởng: 01 bằng khen của Chính phủ; 8 bằng khen của UBND tỉnh; 01 Huân chương chiến sĩ vẽ vang; 01 Huân chương kháng chiến hạng nhì.
 

 
Nguyễn Thị Thanh Lý
1965
Anh Sơn, Nghệ An
Phó Hiệu trưởng
Trường THPT Ngô Gia Tự,
TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
 
Đại học
 
 
 
 
Nữ
 
 
 
 
Kinh
 
 
 
 
1987
 
 
 
 
18
 
 
 
 
05 SKKN
 
 
 
 
07 CS
1 tỉnh
02 BK tỉnh
2008,2010, 2011;
01 BK
Bộ trưởng
2010;
01 BK CĐ tỉnh 2010; 01 BK CĐGDVN 2011; 01 BKCP 2011
 
 
 
 
 
59/69
85,5%
 
 
 
 
 
10/10
100%
 
 
 
 
 
 
19/19
100%

   Tóm tắt thành tích: 
     - Thời gian công tác trong nghành GD : 25năm , Thời gian trực tiếp giảng dạy 18 năm
     - Từ năm 2005 đến nay Đã trực tiếp quản lý và bồi dưỡng 24 giáo viên  đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh (có tỷ lệ giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh cao nhất các trường THPT trong toàn tỉnh), 4 lần liên tục trường đạt giải toàn đoàn trong Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh ( 2 lần đạt giải nhất, 2 lần đạt giải 3) ;  51 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 2  học sinh giỏi Quốc gia.
     - Đã có 5 SKKN được cấp ngành công nhận,  trong đó có 2 SKKN xếp loại A.  
     - 7 năm liên tiếp đạt CSTĐ cơ sở , năm 2008-2009 đạt CSTĐ cấp tỉnh;
     - Khen thưởng: 02 Bằng khen của UBND tỉnh, 01 Bằng khen của Tinh ủy, 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 01 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh,  01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.
     - Tập thể nhà trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc”; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng Bằng khen và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.


TS Ngô Thị Minh
1960
Nha Trang, Khánh Hòa
Giảng viên,
Phó Trưởng Khoa Xã hội, Trường CĐSP Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa
 
 
 
 
Tiến sĩ
 
 
 
Nữ
 
 
 
Kinh
 
 
 
1983
 
 
 
29
 
 
02 GT
04 NCKH,
15 bài báo
khoa học
 
 
 
 
 
7CS
1 tỉnh
 
01 BKCP
2007-2011; 01 BK Bộ GDĐT 1976-2011; 01BKUBND tỉnh Khánh Hòa 2009-2010
 
 
 
 
147/169
87%
 
 
 
 
090/9
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/19
100%

      Tóm tắt thành tích:
     - Thời gian công tác trong ngành giáo dục: 29 năm. Thời gian trực tiếp giảng dạy: 29 năm.
     - Có 04 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 giáo trình và 15 bài báo khoa học với nhiều thành tích đóng góp cho công tác giảng dạy của nhà trường nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung.
     - Tham gia hướng dẩn 30 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên các khóa của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và đạt kết quả từ khá trở lên.
     - Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):
       + Trong những năm giảng dạy tại Trường CĐSP Nha Trang, luôn hoàn thành và vượt giờ giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc đầu tư thời gian tự học, tự bồi dưỡng để cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp dạy học trở thành việc làm thường xuyên., thường trao đổi chuyên môn và dự giờ các đồng nghiệp để giúp đỡ và phát huy chuyên môn tốt hơn.
       + Trong quá trình giảng dạy tại Trường CĐSP Nha Trang, đã tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị như sau:  Năm 1992-1996  học lớp cử nhân Tiếng Anh tại Trường Đại học Đà Lạt. Nhận bằng cử nhân Tiếng Anh năm 1996; Năm 1993-1996 học lớp Cao học lý luận ngôn ngữ do Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ học năm 1996; Năm 1998- 2001 là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Được nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ năm 2001; Năm 2005-2007 tham gia học lớp Lý luận Chính trị Cao cấp do Học viện Chính trị Khu vực III Đà Nẵng tổ chức. Nhận bằng Lý luận Chính trị Cao cấp năm 2007. Là giảng viên đứng lớp và phụ trách mảng nghiệp vụ tại Khoa Xã hội, thường xuyên tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào hội giảng, phong trào thi đua các cấp để đạt hiệu quả cao nhất.
     - 07 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa, 01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, 01 Bằng khen của Bộ giáo dục
và Đào tạo và nhiều giấy khen vè các thành tích khác.
- Tập thể Khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” (từ 2008-2011); được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”
và tặng Bằng khen trong năm học 2009-2010.

               TM. BAN THƯ KÝ                                                           Khánh Hòa, ngày… tháng ..... năm 2012
                                                                                                                                  TM.HỘI ĐỒNG
                                                                                                                                   CHỦ TỊCH
                                                                                                                                       
                 

 

                    Bùi Văn Tấn                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
                                                                                                                                 Lê Xuân Thân


Các tin khác :
General Certificate of Secondary Education
 
Tin tức nổi bật
 
 
Số lượng truy cập
11577461
 
 
Website liên kết
 
 
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
 
 
 

 

 

[ Back to top ]


Giới thiệu   |   Góp ý - Liên hệ   |   Liên hệ quảng cáo   |   Tin theo ngày

 

Bản quyền thuộc Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Địa chỉ: Khu liên cơ II. Số 4 Phan Chu Trinh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058)3822158 - (058)3817310
Fax : (058)3829234
Email : vp@khanhhoa.edu.vn